020 155 2010 info@copla.fi

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Контактная форма

Copla Oy

Ruosilankuja 3 A, 00390 Helsinki
020 155 2010
info(at)copla.fi

ПЕРСОНАЛ

Емейл в формате:
имя.фамилия@copla.fi

Саку Луккала

Саку Луккала

Исп. директор

Тел: +358 (0)40 551 5632
e-mail: saku.lukkala@copla.fi

Анника Элфстрём-Хейнонен

Анника Элфстрём-Хейнонен

Внутренние сети ОВ и ВК

Тел: +358 (0)50 344 3207
e-mail: annika.elfstrom-heinonen@copla.fi

Сами Кайкконен

Сами Кайкконен

Строительные технологии

Тел: +358 (0)46 923 1988
e-mail: sami.kaikkonen@copla.fi

Copla Oy
Ruosilankuja 3 A
00390 Helsinki

020 155 2010
info(at)copla.fi