020 155 2010 info@copla.fi

Copla Oy on kokenut
rakennusalan konsulttitoimisto

 

Korjausrakentamisen suunnittelu- ja valvontapalvelut sekä IT-konsultoinnin palvelut

Rakennusalan konsulttitoimisto

Copla Oy on rakennusalan konsulttitoimisto, joka tarjoaa monipuolisia asiantuntijapalveluita korjausrakentamisen projektien kaikkiin vaiheisiin pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa. 

Toimimme projekteissa tarpeen mukaan joko pää- tai alikonsultteina.

Kaiken toimintamme lähtökohtana on asiakaslähtöinen asenne ja toteutammekin toimeksiannot joustavasti asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme ovat esimerkiksi muut konsulttitoimistot ja isännöitsijät. Teemme myös yksityisille kuluttaja-asiakkaille silloin tällöin toimeksiantoja.

Tutustu Copla Oy:n referensseihin ja asiakasprojekteihin.

Rakennusalan yhteistyöverkosto

Olemme vuosien varrella toimineet osakkaina useissa alan yrityksissä, mikä on osaltaan kehittänyt toimintaamme siihen, missä olemme nyt. Pyrimme jatkuvasti verkostoitumaan ja luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Olemme osakkaina KT Kuntotutkimus Oy:ssä, joka on erikoistunut kunto- ja haitta-ainetutkimuksiin. Voit lukea lisää asbestista ja sen esiintymisestä seuraavasta linkistä: www.asbesti.info.

Jatkuva kehitys

Korkean laadun varmistamiseksi käytämme toiminnassamme laadunhallintajärjestelmää, joka kattaa koko yrityksen toiminnan. Järjestelmä on dokumentoitu, ja sitä ylläpidetään ja sen toimivuutta sekä vaikuttavuutta arvioidaan jatkuvasti. Tavoitteenamme on jatkuvasti kehittää palveluidemme laatua ja tehostaa toimintaamme uusinta teknologiaa hyödyntäen.

DocStarter

Olemme kehittäneet automaatiota hyödyntävän DocStarter®-ohjelman, joka takaa asiakkaillemme aina virheettömät asiakirjat, automatisoi työtä ja minimoi dokumentointiin käytetyn ajan. DocStarter käyttää asiakirjojen luomisessa yrityksen omia asiakirjapohjia, jolloin kaikki laaditut asiakirjat ovat aina yhdenmukaisia ja yhtä laadukkaita.

Ympäristösuunnitelma

Copla Oy on ottanut vuonna 2018 käyttöön ympäristösuunnitelman, jonka tarkoitus on kehittää kokonaisvaltaisesti yrityksen toimintaa ympäristönsuojelun edistämiseksi. Ympäristösuunnitelma koostuu katsauksesta yrityksen ympäristöasioiden nykytilaan sekä toimenpidesuunnitelmasta ympäristötehokkuuden ja ympäristöjärjestelmän kehittämiseksi.

Kestävä kehitys

Kestävä Copla Oy rakentaa vihreämpää huomista

Olemme yrityksenä sitoutuneet kestävään kehitykseen liiketoiminnassamme. Tavoitteena on pysyä edellä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja kehittää omaa toimintaamme kestävästi. Coplan tuotteet vievät koko alaa eteenpäin ja kohti vihreämpää tulevaisuutta. Tunnusvärimme on vihreä ja kestävyys koko palvelumme perusta.

Kiinteistö- ja rakentamisala vastaa YK:n määrittämistä 17 tavoitteesta suoraan 11 tavoitteeseen (väreissä alla).

Copla Oy on sisällyttänyt näiden 11 tavoitteen lisäksi myös kaikki muut tavoitteet omaan kestävän kehityksen ohjelmaansa. Nämä otetaan huomioon yrityksemme omassa henkilöstöpolitiikassa ja sen kehittämisessä sekä yhteistyökumppanien valinnassa. Kestävä kasvu on koko Coplan verkoston etu.

Seuraamme tavoitteiden toteutumista vuosittain. Mittaamme, miten saavutimme kuluneena vuonna määritetyt tavoitteet, ja asetamme seuraavalle vuodelle uudet maalit sekä mittarit. Keräämme Copla Oy:n henkilöstöltä ideoita siitä, miten voisimme kehittää päivittäistä toimintaamme entistä kestävämmäksi.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 2030

Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet määrittelevät kansainväliset kestävän kehityksen painopistealueet ja tavoitteet, jotka on saavutettava vuoteen 2030 mennessä. Copla Oy tahtoo tehdä oman osansa ja edistää näiden tavoitteiden saavuttamista arvoketjussamme. YK:n tavoitteissa on uusia liiketoimintamahdollisuuksia, mutta pyrimme myös kantamaan vastuun kielteisistä vaikutuksistamme ja ehkäisemään niitä.

Copla Oy
Ruosilantie 14 A
00390 Helsinki

020 155 2010
info(at)copla.fi