020 155 2010 info@copla.fi

Tällä viikolla saimme iloksemme todeta, että Copla Oy:n henkilöstön sukupuolijakauma on nyt 50/50, eli yrityksessämme työskentelee yhtä paljon niin naisia kuin miehiäkin. Tämä on merkittävä saavutus etenkin näin tekniikan alalla, jolla tutkimusten mukaan vallitsee hyvin merkittävä sukupuolijakauman epätasapaino. Alaa opiskelee ja alalla työskentelee huomattavasti enemmän miehiä kuin naisia, ja esimerkiksi vuoden 2019 Nuorisobarometrin mukaan 41 prosenttia nuorista pitää ammattien jakautumista naisten ja miesten ammatteihin ongelmana. Työsarkaa siis alalla vielä riittää, mutta myös pienistä saavutuksista on syytä iloita.

Sukupuolten tasa-arvo on yksi niistä Yhdistyneiden kansakuntien 17:sta kestävän kehityksen tavoitteista, joihin Copla Oy on sitoutunut. Vastustamme voimakkaasti syrjintää sen kaikissa muodoissa ja uskomme vakaasti, että henkilön iän, sukupuolen tai taustan ei tule vaikuttaa esimerkiksi henkilön työllistymismahdollisuuksiin. Siksi työskentelemmekin aktiivisesti luodaksemme kaikille turvallisen ja miellyttävän työympäristön ja pyrimme edistämään tasa-arvoa kaikessa toiminnassamme. Voit lukea lisää kestävästä kehityksestä ja Coplan toimista sen edistämiseksi verkkosivujemme Yritys-osiossa.