020 155 2010 saku.lukkala@copla.fi

Kaikissa toimeksiannoissamme käytämme hyväksi todettuja tapoja saavuttaa paras mahdollinen lopputuotos asiakkaillemme.

Raportit tulevat olla selkokielisiä, jotta vaikeatkin asiakokonaisuudet tulevat oikein ymmärretyiksi.

Osa muistioissa esitetyistä asioista kerätään työmaalla, toimitetaan tietokantoihin ja poimitaan sieltä taas muistioille.

Asiakirjamme laaditaan 0 tasosta lähtien. Ei siis kopioida vanhoista projekteista. Tämä on meidän strategia ja uskomme siihen.