020 155 2010 saku.lukkala@copla.fi

Rakennustyön valvonta yleisesti tarkoittaa, että rakennustyön edistymistä valvotaan, tehtyjä suunnitelmia noudatetaan ja pidetään huolta työn laadusta. Rakennustyönvalvonnassa menevät joskus asiat sekaisin, sillä rakennustyötä valvoo rakennuskonsultti, esimerkiksi Copla Oy:n konsultti, mutta on olemassa myös rakennusvalvontaviranomainen.

Viranomaisen ja konsultin raja on joskus hämärä varsinkin maallikorakennuttajille ja ongelmaa pahentaa osaltaan, että molempia kutsutaan arkipuheessa usein rakennusvalvojaksi. Tämän vuoksi olisikin hyvä puhua työmaan valvojasta tai rakennustyön valvojasta erona rakennusvalvontaan, jolla tarkoitetaan viranomaista tai virastoa. Seuraavissa kappaleissa avataan hieman rakennusvalvonan ja työmaan valvojan tehtäviä ja annetaan hyvät linkit lisätietojen saamiseksi.

Rakennusvalvontaviranomainen

Helsingin kaupungin rakennusvalvonnan sivustolta selviää viranomaisen tehtävät. Viranomainen muunmuassa käsittelee rakennuslupa-asiat kuten luvat uuden rakennuksen aloittamiseen, isoihin korjausurakoiden aloittaminen, purkuluvat ja rakennustyönjohtajan hyväksyminen, Muita rakennusvalvontaviranomaisen tehtäviä ovat mm. työmaakatselmukset eli todetaan rakennustyön loppuvaiheessa onko rakennustyö tehty sovitusti. Lisäksi viranomainen valvoo rakennusten ja tonttien yleistä kuntoa.

Työmaan valvoja

Työmaan valvojaksi rakennustyöntilaaja palkkaa rakennuskonsultin, kuten Copla Oy:n. Työmaan valvojan tehtäviä ja tarkoitusta avaa hyvin Rakennustietosäätiön Työmaavalvojan vastuut ja tehtävät -julkaisu.

Työmaavalvonnan tavoitteina on:

  • virheiden ja ongelmien ennaltaehkäisy
  • rakennustyön aikataulun ja budjetin seuraaminen
  • rakennustyön laadun tarkkailu ja laadun varmistus
  • turvamääräysten ja hyvän rakennustavan noudattaminen

Valvoja on työsuhteessa rakennustyön tilaajaan kuten taloyhtiöön tai yksityiseen rakennuttajaan ja toimii tilaajan eduksi rakennustyömaalla. Valvoja ei ole vastuussa lopullisesta rakennustyönlaadusta vaan rakennusvirheistä vastaa rakennusurakoitsija. Valvojan on päinvastoin pysyttävä mahdollisiman riippumattomana rakennusurakoitsijasta, urakan alihankkijoista ja muista rakennusurakan osapuolista.

Havaitsessaan työmaalla vakavia virheitä on valvojan tehtävä huomauttaa urakoitsijaa, joka muuttaa toimintaansa. Tällä tavalla valvoja myötavaikuttaa rakennustyön edistymiseen ja tilaaja saa suunnitelmien mukaisen rakennustyön. Valvoja raportoi säännöllisesti rakennustyön tilaajalle työmaahavainnoista ja pitää tämän ajantasalla rakennustyön edistymisestä.