020 155 2010 saku.lukkala@copla.fi

Jotta korjaushankkeen tutkimukset, suunnittelu, kilpailutus ja valvontatehtävät voidaan suorittaa laadukkaasti tulee jokaisessa hankkeen vaiheessa tuottaa yksiselitteiset ja ristiriidattomat asiakirjat, jotka muodostavat kokonaisuuden ja joka vastaa tilaajan tarpeita ja toivomuksia.

Täytyy muistaa, että tutkijan tekemät aineistot toimivat suunnittelijalle lähtötietoina. Suunnittelijan laatimat suunnitelmat toimivat rakennuttamisesta vastaavan tahon lähtötietoina. Ja kilpailutusvaiheessa valmistuva urakkasopimus taas valvontaorganisaation lähtötietona.

Näin ollen ja tähän perustuen jokaisella hankkeen asiantuntijalla on velvollisuus tehdä ja pyytää tarvittavat lähtötiedot, jotta voidaan toteuttaa tilaajan tahtotilaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Käytännössä tutkijalle lähtötietoina toimivat kaikki se aiemmin laadittu aineisto, joka liittyy jotenkin käsillä olevaan tutkimuskohteeseen.