020 155 2010 info@copla.fi

Suomessa koulutetaan LVI-suunnittelijat suunnittelemaan rakennukset alipaineiseksi. Käytännössä siis lasketaan tulo- poistoilmanvaihdon ilmavirrat ja jätetään kokonaistuloilmavirta hieman pienemmäksi. Ilmavirtojen säädöllä ja rakennuksen tiiveydellä vaikutetaan rakennuksen painesuhteeseen. Käytännössä siis siihen, miten sisäilman kosteus käyttäytyy ja minkälaista ilmaa sinä hengität.

Teoriaopilla ja käytännön kokemuksilla voimme suunnitella ja toteuttaa hyvää sisäilmaa meidän hankkeissa, sinun kotiisi.